С решение на МС от 25.07.2018 се увеличава персонала на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – поредната спечелена битка в защита интересите на работниците в системата на МЗХ. Това е резултат от дългогодишни преговори, съпътствани от ежегодни протестни действия и фокусиране на вниманието на обществеността за сериозните проблеми,

свързани числеността на персонала, агонията с работните заплати и условия на труд в едно стратегическо подразделение като ИАБГ. А финалният мач-бол в този процес изигра подписаното Споразумение между синдикатите и Министър Порожанов от 3.07.2017г.
            
Тези промените бяха наложени и от разширяването на обхвата на защитата от градушки на още 3 350 000 декара земеделски земи, откриване на два нови командни пункта и 62 нови ракетни площадки.
 
В досегашния Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ числеността на персонала е определена на 593 щатни бройки. Към настоящия момент в системата на ИАБГ реално съществуват трудови и служебни правоотношения със 771 служителя. С новия Устройствен правилник броят на служителите се увеличава на 967. Тази численост на персонала е в съответствие със спазването на трудовото законодателството, уреждащо продължителността на работното време и почивките и правилно провеждане на дейностите по защита от градушки и спазване на Споразумението от юли 2017г.
 
ФНСЗ активно участва в консултационния процес във връзка с преструктурирането на ИАБГ в държавно предприятие и синдикатите вече са готови да предложат Споразумение за защита на интересите на работещите при предстоящата промяна на правно-организационната форма на действащата ИАБГ. Становище по Проекта на Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития в земеделието може да видите тук.
 
В исканията за предстоящият Бюджет 2019 ФНСЗ изразява категоричната си позиция, че е крайно необходимо за разходи за персонал на ИАБГ - ДП да бъдат осигурени 9 млн.лв.

Становище - вижте като PDF

Полезна ли медовая вода натощак, что говорят специалисты?

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности