Синдикалната организация в ЗК „Нива-93” е учредена малко след създаването на кооперацията – на 22.02.1994г. от 31 учредители, които по своя воля се организират в синдикална организация. Днес в организацията членуват всички работещи в кооперацията.  

Колективният трудов договор, който подписват с ръководството е пример за отговорно стопанско отношение и партньорство, изграждано с доверие и много работа в годините. Трудовите отношения, социалните и социално-битовите условия в кооперацията са изведени до ниво на партньорство и високо корпоративно социално поведение, така че да съгласуват интересите в името на хората и икономическите резултати. А резултатите са видими за всички – откриват се нови работни места, всички от селото работят в различните звена на кооперацията, машинния парк е високотехнологичен и модерен, социалните придобивки за работниците са завидни, а хората се чувстват се спокойни и мотивирани в труда си, участват активно и с желание в  социалния живот на селото. Няма празник в народния ни календар, който да не е почетен – от Бабинден до Димитровден! Средната работна заплата за високо-квалифицираните работници в кооперацията е два пъти по-висока от договорените минимални осигурителни доходи в отрасъла.  

Председателят на СО г-жа  Йорданка Димитрова, която ръководи организацията вече 23 години споделя: „ В началото бе трудно, но трудностите се преодоляват с добра levitra 10 mg precio дума и взаимно доверие с ръководството - имаме разбирането и подкрепата на Председателя на Кооперацията и на всичките Управителни съвети през годините.

Новоразкритите дейности по Програмата за развитие на Кооперацията допринесоха за увеличаването на трудовата заетост и разширяване на синдикалния състав, който в момента наброява 140 членове.

През повече от 20 годишното ни развитие ние постигнахме много и имаме планове за повече! Продължаваме да работим за по-високи резултати в производствените процеси, а оттам и да повишаваме заплатите.

Непрекъснато търсим начини и възможности за повишаване на квалификацията. Невъзможното правим възможно, за да запазим организацията, да увеличаваме числения й състав, чрез създаване на нови работни места, да увеличаваме заплащането на труда, да подобряваме битовите условия на труд - всичко това е в името на задържането и привличането на млади кадри в отрасъл земеделие.”

  • Babinden_1
  • Babinden_2
  • DSC_0053
  • DSC_0066
  • DSC_0088

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности