На 23.11.2017 г. в сградата на Селскостопанска академия се сключи новият Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на Селскостопанска Академия.
Договорът се подписа от председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов и представителите на двата национално представителни синдиката –КНСБ – ФНСЗ, председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ г-жа Светла Василева и председателят на Националната федерация техническа индустрия, наука и информатика към КТ “Подкрепа“ г-н Здравчо Здравчев.

Настоящият договор е за срок от 2 години и урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения ,осигурителни отношения в системата на ССА, които не са уредени с повелителните законови разпоредби.
В договора са залегнали по-добри условия, които са в интерес на работещите в системата на Академията. Приеха се две допълнителни договорености по силата, на които започва процес на поетапно нарастване на трудовите възнаграждения, както и да се изготви социална програма при евентуални структурни промени с оглед смекчаване на неблагоприятни последици.
Остават в сила и всички постигнати по благоприятни условия в предишния Колективен трудов договор –допълнителни плащания , обезщетения и отпуски.

БКТД на ССА е предоставен за вписване в специалния регистър на Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда „ .В следващите дни ще бъде изпратен до всички структурни звена на Академията ,където има учредени синдикални организации за изпълнение.

Браншов колективен трудов договор на работещите в системата на Селскостопанска Академия - Вижте като PDF

  • 001
  • 002
  • 003

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности