Браншов колективен договор за работещите в Напоителни систем и ЕАД 2019 - 2020 г. - Вижте като PDF
Най-благоприятния КТД в сектора, който осигурява сериозна защита на трудови и социални права на работещите.