Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни и туризъм – ЕФФАТ - Земеделие, съвместно със своите организации–членки от България, Германия, Франция, Италия и Испания завърши успешно проект, подкрепен от Европейската комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и включване” на тема: Да определим приоритетите и насочим усилия за преодоляване на кризата и успешно изпълнение на Европейската стратегия по заетостта 2020 – европейска инициатива на ЕФФАТ”.

Брошурата с изводи и препоръки от изследването на български и на английски език може да видите тук - български - английски.