Председател:
Валентина Васильонова (Федерацията на независимите синдикати в земеделието)

Членове:
Силвия Милева (Институт по криобиология и хранителни технологии към ССА, София)
Ани Янчева (Институт по животновъдни науки, Констинброд )
Десислава Тотева (Институт по аграрна икономика)
Анелия Каломенска (Напоителни системи, Русе )
Емилия Димова (Напоителни системи, Пазарджик )
Ирена Бонева (ОДБХ, Силистра)
Мария Карапанчева (НДНИВМИ)
Вера Чакърова (Изпълнителна Агенция „Борба с градушките”, Г. Чардак)
Севдалина Николчовска (Изпълнителна Агенция „Борба с градушките” Централно управление, София )
Диана Босашка (Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в Животновъдството , София )
Йорданка Димитрова (ЗК "Нива-93")

Женска секция на ФНСЗ - Проекто-план за изграждането