На 29.08.2012г. бе сключено Допълнително споразумение към действащия Браншов колективен трудов договор на Напоителни системи ЕАД, с което се урежда разпределянето на средствата за социално-битово и културно обслужване.

 

След проведените в продължение на един месец дискусии, преговори, работни срещи между синдикатите и работодателя се стигна до споразумение работодателят да осигурява ежемесечно средства за СБКО в размер на 12% от фонд "Работна заплата" на дружеството, които за календрната 2012 г. са 5 лева на отработен ден, в това число и за времето на ползване на платен годишен отпуск.

С това споразумение на практика работниците ще получат реално увеличение на трудовото си възнаграждение, считано от 1.01.2012 г., което пък води до повишаване на други елементи, свързани с осигурителните им права.
Според синдикатите това е постигнат успех за по-добри социални придобивки на работещите и служителите в бранш "Напоителни системи".

Допълнителен протокол - Изтеглете като PDF


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности