• img_0001
  • img_0002
  • img_5764
  • img_5765
  • img_5768
  • img_5773
  • img_5776
  • img_5777
  • img_5781

Първата работна среща на Управляващия комитет на проект «Информирани и опитни за устойчиво земеделие» се състоя на 12 септември 2012г. в София, на която присъстваха представители на всички партньорски огранизации -  Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, туризъм, ЕФФАТ, секторните синдикални организации от Македония, Румъния, Германия, Франция, Италия и работодателските организации от България – АЗПБ и НСЗКБ, с които Федерацията на независимите синдикати от земеделието води активен социален диалог.

Проектът «Информирани и опитни за устойчиво земеделие» си поставя за цел да изследва и анализира системата за информиране и консултиране на работното място в сектор Земеделие в редица страни-членки на ЕС, да предложи транснационален обмен на добри и ефективни практики между страните-партньорки, с оглед на подобряване установяването и действието на структури на предстваителите на работещите в сеслкостопанските предприятия и да доведе до положително въздействие върху развиването на индустриалните отношения в сектора и особено за засилване на социлния диалог и колективното трудово договаряне. В рамките на проекта ще се изготви изследване и анализ на прилагането на правата по информиране и консултиране в страните-партньорки, ще бъдат проведени три национални семинара за повишаване на информираността и капацитета на представителите на работещите и служителите и на работодателите по темата и ще бъде проведена транснационална конференция с широк кръг ключови играчи на национално и европейско ниво, за да се насърчи и засили ролята на социалния диалог и модерните индустриални отношения в сектор Земеделие.

Презентация - итегли като PDF


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности