ФНСЗ кани членовете на Управителния си съвет, както и председателите на браншовите синдикални съвети на работен семинар на тема „Повишаване ефективността на ФНСЗ.

Синдикализацията в сектора – предизвикателствата в светлината на доходи и заетост след завършилите преговори по минималните осигурителни доходи и във време на икономическа криза”, който ще се проведе в периода 17 – 19 октомври 2012 г. в Хотел „Панорама”, Паничище

Целта на семинара е да се актуализира и разширят знанията по ключови въпроси за проблемите на работещите в отделните браншове на ФНСЗ в светлината на основните нормативни актове: проект на Бюджет 2013г., Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване и други актуални законови норми, засягащи отрасъла. Друга важна цел да се направи преглед на постигнатото и социалните последици за работещите, в контекста на завършилите преговори по МОД, настоящата икономическа и социална обстановка в страната и да начертаем синдикалната си работа в тази област. Последна цел на семинара е да се укрепят синдикалните позиции в социалния диалог в сектор „Земеделие”, фокусирайки се върху стратегически въпроси за заетостта, качеството и сигурността на работните места, като се разшири работата с младите хора, жените, дребните фермери и самонаетите в организацията.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности