В периода 17-19 октомври 2012г. в Паничище Федерацията на независимите синдикати в земеделието проведе работен семинар с участието на Управителния съвет, председателите на браншовите синдикални съвети,

Женския комитет и Младежката секция на ФНСЗ. Семинарът бе организиран и реализиран със съдействието на фондация „Фридрих Еберт” в рамките на годишната програма за сътрудничество и бе под надслов „Повишаване ефективността на ФНСЗ. Синдикализацията в сектора – предизвикателствата в светлината на доходи и заетост след завършилите преговори по минималните осигурителни доходи и във време на икономическа криза”.

По време на семинара 32 представители от различните браншови структури на Федерацията обсъдиха браншовите проблеми в светлината на провежданите административни и структурни промени в отрасъл Земеделие, тяхното социално измерение и последиците върху работните места и доходи. Участниците имаха възможност да разговарят за текущите проблеми и приоритети с вицепрезидента на КНСБ, г-н Валентин Никифоров, както и да се информират по ключови въпроси за работещите в отделните браншове на ФНСЗ. С бурни дебати бе разгледан  проекта на Бюджет 2013 г. и категорично подкрепено становището на Федерацията по проекто-закона за ДБ.  Вицепрезидентът на КНСБ пое ангажимент пред участниците да съдейства за срещи със всички заинтересовани ключови актьори, за да се намерят верните решения  за работещите в Селскостопанска академия, Напоителни системи и Българската агенция за безопасност за браните.

Председателят на ФНСЗ, г-жа Светла Василева, представи актуална информация за хода на последните разговори, срещи и обсъждания на проблемите на работещите в сектора с ресорното Министерство и административните ръководства. Общата селскостопанска политика за следващия програмен период бе  обсъждана заедно с  г-жа Мая Нинова, експерт в МЗХ.

Акцент на семинара бе креативно ателие под мотото „ Приемственост между генерациите в синдикализма” с фокус върху младите синдикалисти на ФНСЗ. Под формата на презентации, дискусии и интерактивна работа по групи бяха разгледани  възможности за мотивации за синдикално членство, как да се привличат и убеждават нови членове, как да се прилага колективния трудов договор в стратегията за привличане.

В заключение бе направено обобщение от проведените обсъждания с приемане на Позиция на ФНСЗ по доходите и заетостта в отрасъла, която да се представи пред КНСБ, МЗХ и на предстоящото заседание на  Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

 • img_0022
 • img_0026
 • img_0034
 • img_0037
 • img_0043
 • img_0058
 • img_0066
 • img_0078
 • img_0085
 • img_0088
 • img_0096
 • img_0098
 • img_0105
 • img_0113

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности