ФНСЗ -  КНСБ сезира Вицепремиера и министър  на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министър Десислава Танева за нарушен социален диалог и несвикване на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МЗХ, както и за растящото социално напрежение в структурните звена на МЗХ със статут на второстепенни разпоредители.

 

Създалото се напрежение е пряко свързано със приложението на чл.79 ал.1 Постановление на МС №8 от 16 .01.2015 за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г., което предвижда оптимизиране на разходите за персонал с 10 %. В бюджета на МЗХ за 2015г. разходите за персонал са намалени за всички структурни звена на 103 млн.лв. в сравнение с 114млн. лв. за 2014 г. В чл.79 ал.1 от горепосоченото Министерско постановление е определено „…в срок до 15.02. 2015 г. първостепенните разпоредители  с бюджет разработват мерки за оптимизиране разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния бюджет и в срок до 28.02.2015 г ., при необходимост да предприемат действия за промени в Устройствените правилници  на структурите на системите им.”

На 16 и 17 февруари т.г. са разпратени писма с определения бюджет за второстепенните разпоредители и съответните указания към него, без да бъдат информирани национално представителните синдикати, нито свикано заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, както бе разисквано по време на проведена през декември среща на синдикатите в лицето на Пламен Димитров и Светла Василева с министър Десислава Танева.

С тези и ред други стъпки Министерството на земеделието и храните незаконосъобразно е разпределило за някои от второстепенните разпоредители бюджет, много по-малък от определения в постановлението. Синдикатите напомнят, че във всички засегнати структури на МЗХ има сключени Браншови колективни трудови договори и Споразумения, в които подробно са разписани текстовете в случай на структурни промени и масово уволнение и апелират за спазване на трудовото законодателство и водене на аргументиран диалог на всички нива, когато става дума за оптимизиране числеността на персонала.

През тази седмица е планирана среща по тези въпроси на синдикатите с министър Танева.


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности