В юбилейната конференция участваха повече от 60 синдикални председатели и активисти на Федерацията, над 30 гости на тържеството, сред които дългогодишни синдикални дейци и ветерани на сндикалното движение, работодатели, с които Федерацията води диалог и гради партньорства, представители на изпълнителната власт, бивши и настоящи министри и зам. Министри в земеделието, на неправителствени организации от сектора.

Думите на благодарност и признание се преплитаха със горчивината от разрушенията и несбъднатите очаквания на хората в сектора в годините на прехода.

Многобройните поздравителни адреси и обръщения от трибуната към участниците, красивите букети цветя и усмивки заредиха атмосферата с   духа на споделените усилия в името на обща кауза, приятелство и солидарност.

Всички гости, които се обърнаха към конференцията, подчертаха, че със своята работа и постоянство Федерацията е фактор в сектора и в обществените процеси, а необходимостта от социален диалог и партньорство е осъзната и ясна.

ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФНСЗ СВЕТЛА ВАСИЛЕВА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ЮБИЛЕЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО КЪМ КНСБ

Поздравителни адреси към Конференцията от:

Синдикалните федерации и съюзи в КНСБ - СБУ, СТСБ, ФНСОЛП, ФНСДУО, ФНСС, НФ "Енергетици", ФСОГСДП

Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, Селскостопанска академия


Презентация


25 години социален диалог и партньорство – Опит и предизвикателства - Юбилейна конференция - 7 април 2015г. София

 

 

 

 • 000
 • IMG_9442
 • IMG_9444
 • IMG_9446
 • IMG_9448
 • IMG_9449
 • IMG_9496
 • IMG_9502
 • IMG_9509
 • IMG_9516
 • IMG_9519
 • IMG_9525
 • IMG_9534
 • IMG_9539
 • IMG_9547
 • IMG_9554
 • IMG_9558
 • IMG_9563
 • IMG_9567
 • IMG_9568
 • IMG_9574
 • IMG_9583
 • IMG_9609

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности