Председателите на двата браншови синдиката ФНСЗ-КНСБ и НФТИНИ – КТ „Подкрепа” и Председателят на Селскостопанска академия Проф. Т. Трифонова подписаха Споразумение за поетапно увеличаване на работните заплати

на всички длъжности в ССА с коефициент, обвързан с ръста на минималната работна заплата за страната до 2020 година. Аргументите на социалните партньори са, че е крайно време след 10 годишно замразяване на доходите в аграрната наука, да се спре обедняването на българските аграрници и учени и да се възстанови престижа на научния труд в България.  
Споразумението предвижда възстановяване на таблицата на съотношенията между работните заплати на различните длъжности в ССА и минималната работна заплата в България и предвижда прогнозна средна работна заплата в Селскостопанска академия със стъпка в годините 2017 – 2020 г. и съотношение спрямо СРЗ и МРЗ за страната.
Социалните партньори се споразумяха да действат заедно пред всички заинтересовани институции за постигане на договореностите.
Предстои среща с Министър Кунева и представяне на темата за обсъждане в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество през м. юли.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

 

 

 

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Our partners: ibuyessayonline.com

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.