Светла Василева: За успешното развитие на земеделието не е достатъчен само традиционния земеделски труд, но също и висококвалифицирания труд на учения, който гарантира ефективност и устойчивост в по-далечна перспектива, трудът на научните работници, на изследователите в областта на земеделието, който остава зад кадър.

Известен наш животновъд неотдавна призна, че земеделието е Наука + Работа.

Повече от двадесет години никой не можеше да убеди управляващите, че на нас ни е необходима аграрната наука.

Хроничното недофинансиране на научноизследователската дейност, подценяването на труда на учените чрез подаяния, изразяващи се в мизерни заплати,  неглижирането им в обществото, липсата на перспектива за учените,  категоричен отказ от политическо съгласие и отговорност да се обърне негативната тенденция принудиха много млади и  хабилитирани  научни работници да напуснат системата. А млади научни работници не идваха. Остана дупка от цяло едно поколение в системата на академията.

През май 2017 г. Парламентът прие Националната стратегия за научните изследвания в Република България 2017-2030, в която ясно и категорично са разписани по години средствата, които държавата ще отделя от националния бюджет, за да развива наука. Най-после политическо съгласие и воля за развиване на българската наука! И глътка въздух за българските учени и научната общност – ще има възможност за увеличение на заплатите им! Предстои промяна в Закона за развитие на академичните длъжности, която да уреди и правно тази възможност!

Да, ама….НЕ!

Независимо от приетата стратегия, народните представители от Комисията по образование и наука не приеха предложението  за въвеждане на минимални  прагове на заплащане на академичните  длъжности, направено в единия от вариантите на ЗИД на закона за развитие на академичните длъжности. Препънаха се във възнагражденията на учените. Парадоксалното е че, Комисията прие единни минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и за заемане на научни длъжности, но отхвърли минималните нива на заплащане на същите тези учени.

Във времето между първо и второ четене на закона в Парламента все още има възможност вносителите да предложат текст в закона, който да урежда заплащането в поднормативен документ с ангажимент и срок.

Следим процеса отблизо и нека да говорим гласно за наука и учени в България.

Веднага след скандалното заседание на комисията по образование и наука синдикатите на научните общности в БАН и ССА при КНСБ и КТ „Подкрепа” връчиха своя протестна декларация до всички институции и заинтересовани страни предупреждавайки, че ако в Бюджет – 2018г. не бъдат увеличени средствата за академиите с 50% и не бъде гарантирано ежегодното им увеличение в изпълнение на Националната стратегия 2020 и изискванията на ЕС за публичното финансиране на науката, ще започнем последователно ескалиращи протестни действия.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности