Светла Василева представи позицията на Федерацията на независимите синдикати от земеделието по  Общата селскостопанската политика по време на заседанието на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура

Продължи..

Четирима представители на Федерацията на независимите синдикати от земеделието участваха в регионален семинар за повишаване капацитета на синдикатите в секторния социален диалог в рамките на Програмата за работнически инициативи на Международния обучителен център към Международната организация на труда.

Продължи..

Федерацията на независимите синдикати от земеделието продължава да настоява, че реформата в  аграрната наука трябва да се провежда чрез своевременен разумен диалог с всички страни,

Продължи..

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности