Във връзка с изпълнението на проекта VS/2012/0305, Федерацията на независимите синдикати от земеделието организира три работни срещи в България, Македония и Румъния

Продължи..

ФНСЗ кани членовете на Управителния си съвет, както и председателите на браншовите синдикални съвети на работен семинар на тема „Повишаване ефективността на ФНСЗ.

Продължи..

По инициатива на ръководството на ФНСЗ на 18.09.2012г. /вторник/ от 11:30 часа в сградата на Селскостопанска Академия, гр. София се проведе съвместна браншова среща на синдикалния актив  с ръководството на ССА.

Продължи..

ФНСЗ и партньори стартираха заедно европейски проект , който ще допринесе за развитие на участието и активното включване на работещите и служителите от сектор земеделие в управлението на селскостопанските предприятия чрез реализиране на правата по информиране и консултиране.

Продължи..

На 29.08.2012г. бе сключено Допълнително споразумение към действащия Браншов колективен трудов договор на Напоителни системи ЕАД, с което се урежда разпределянето на средствата за социално-битово и културно обслужване.

Продължи..

На 21.08.2012 г. от Министерство на труда и социалната политика бе утвърдено Споразумението, постигнато от  преговорите между синдикатите и работодателските организации в сектор Земеделие

Продължи..

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности