Федерацията на независимите синдикати от земеделието обявява процедура за набиране на потенциални подизпълнители за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнение на дейностите по проект: „Информирани и опитни за устойчиво земеделие – повишаване на капацитета за информиране и консултиране на социалните партньори в сектор Земеделие за активно участие в трудовия живот и устойчиво земеделие”, финансиран от Бюджетна линия 04.03.03.03 на Европейската комисия на основание на Договор VS/2012/0305 от 7.08.2012 г.

Продължи..

Светла Василева представи позицията на Федерацията на независимите синдикати от земеделието по  Общата селскостопанската политика по време на заседанието на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура

Продължи..

Четирима представители на Федерацията на независимите синдикати от земеделието участваха в регионален семинар за повишаване капацитета на синдикатите в секторния социален диалог в рамките на Програмата за работнически инициативи на Международния обучителен център към Международната организация на труда.

Продължи..

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности