На 13.09.2011г. в Министерството на труда и социалната политика  се проведе работна среща на отрасловите структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите с Работната група към Министерството на труда и социалната политика по минималните осигурителни прагове.

Продължи..

Във дневния ред на заседанието, като отделна точка и по предложение на ФНСЗ, е включен въпросът за намалената численост на персонала в БАБХ и различията в заплащането на специалистите, преназначени от четирите структури на МЗХ.  Цялата информация ще бъде предоставена след провеждане на заседанието.

Продължи..

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности