Поздравителен адрес от Министър Танева, МЗХГ - Вижте като PDF

Поздравителен адрес от президента на КНСБ Пламен Димитров - Вижте като PDF

Поздравителен адрес от председателя на АЗПБ Венцислав Върбанов - Вижте като PDF

Поздравителен адрес от председателя на УС на НАЗ Костадин Костадинова - Вижте като PDF

Поздравителен адрес от председателя на ФНСОЛП Цветелина Милчалиева - Вижте като PDF

Уважаеми синдикални председатели,
Уважаеми синдикалисти,

Днес нашата Федерация отбелязва своите сто години от създаването на земеделския синдикат в България и тридесет  години от учредяването на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, която е пряк наследник и правоприемник  на земеделския синдикат.

Продължи..

Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните, туризма EFFAT подкрепя българските социални партньори: работниците по хранителната верига заслужават признание и защита във време на кризата с COVID 19. - Вижте като PDF

Социалните партньори в секторите от "фермата до вилицата" призоваваме за изключително внимание към секторите, осигуряващи хранителната ни сигурност във време на извънредна ситуация.

Длъжни сме да защитим здравето и правата на работещите в сектора - несигурни и нестандартни работници, сезонни, на временен или граждански договор, като и на самонаетите дребни земеделски работници!

Продължи..

ФНСЗ подкрепя обявената извънредна ситуация  и призовава правителството и институциите, както и национално отговорните работодатели в секторите на селското стопанство, хранително-преработвателната промишленост да направим всичко необходимо, за да защитим заетостта и да подкрепим заплатите на работниците, за да може след кризата и пандемията да възстановим бързо икономиката и обществото ни. 

Продължи..

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности