Възможно ли е да мислим и живеем устойчиво днес? Може ли да развиваме устойчиво животновъдство в България? Какъв е моят личен принос за опазване на природата ни?

Продължи..

Празнуват и жените от синдикалната организация в земеделската кооперация "Нива 93" в с. Проф. Иширково, които са 40% от работещите в нея.

Продължи..

Работещите и служителите в Специализираните структури и лабораториите към Българска агенция по безопасност на храните изпратиха отворено писмо до Министър Танева с искания за

Продължи..

В обсъждането, състояло се на проведена Кръгла маса на тема „Науката и бизнеса – заедно за иновативно и устойчиво земеделие“ участваха ïðåäñòàâèòåëè íà Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието и науката, Селскостопанска академия, Председателят и зам. председателите на Парламентарната комисия по земеделие и храни, представители на БАН, аграрни университети, браншови организации и синдикати.

Продължи..

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

 

 

 

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Our partners: ibuyessayonline.com

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.