"Извършването на научно-приложна дейност е невъзможна при липса на персонал и финансови средства!"

"Масовите съкращения ще доведат до срив в производството на елитни семена и разплодни животни, унищожава генофонд, което в условия на продоволствена криза е престъпление!"

Вижте:
Протестни декларации от Института по овощарство в Пловдив и от Института по фуражни култури в Плевен.

"Учените и специалистите в Селскостопанска академия не сме чиновници, за да бъдем масово съкращавани като администрация!"

Поредните масови съкращения на 350 работещи в системата на Академията няма да доведат до желания финансов ефект за икономии в бюджета на МЗХ, защото се съкращават работници и служители с ниски възнаграждения, които обаче имат пряк/физически принос в изпълнение на технологичните задачи в институтите.

Протестни декларации от Земеделския институт в Карнобат и от Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево.

В юбилейната конференция участваха повече от 60 синдикални председатели и активисти на Федерацията, над 30 гости на тържеството, сред които дългогодишни синдикални дейци и ветерани на сндикалното движение, работодатели, с които Федерацията води диалог и гради партньорства, представители на изпълнителната власт, бивши и настоящи министри и зам. Министри в земеделието, на неправителствени организации от сектора.

Продължи..

ФНСЗ -  КНСБ сезира Вицепремиера и министър  на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министър Десислава Танева за нарушен социален диалог и несвикване на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в МЗХ, както и за растящото социално напрежение в структурните звена на МЗХ със статут на второстепенни разпоредители.

Продължи..

По повод честванията и за да популяризира спорта сред работещите синдикалисти от всички организации на територията на областта,  Регионалният съвет на КНСБ в гр. Силистра организира поредица от спортни състезания, включващи стрелба с пневматична пушка и тенис на маса.

Продължи..

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности