Новини

Заместник-министъра на „Земеделието и Храните” уведоми с писмо, че бюджетът на ССА за 2012г. е изготвен и към настоящия момент ново преразпределение на бюджета може да бъде извършено само след намаляването на бюджетите на други второстененни разпоредители в системата на МЗХ.

Изтеглете документа от тук


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности