Новини

Традиционната Годишна асамблея за 2016г. на Федерацията на независимите синдикати от земеделието се проведе в периода 8-10 юни в Слънчев бряг. Тя бе посветена на Отчетно-изборната кампания на ФНСЗ преди XIX Конгрес на Федерацията.

103 синдикални председатели от четирите браншови синдикални съвети към Федерацията и гости участваха във форума, на който се обсъждаха проблемите на структурите ни в светлината на социално-икономическата обстановка и последните промени в законодателството, засягащо трудовите и социално-осигурителните права на работещите.
Сред гостите на асамблеята бяха Чавдар Христов, Вицепрезидент на КНСБ, г-жа Христина Митрева, Съветник на Президента по КНСБ по социалноосигурителните въпроси, г-н Ваньо Славеев, Изпълнителен директор на ИА „Борба с градушките”, г-н Ивайло Първанов, Изпълнителен директор на „Напоителни системи” ЕАД, заедно с членове на Борда на директорите на дружеството.
Чавдар Христов се обърна към синдикалните активисти с призив за активно поведение в натиска на синдикатите за достойно заплащане на труда в България. Той   който говори за последните обсъждания по Програмата и приоритетните и за следващия период теми в дневния ред на Конфедерацията. Той подчерта, че въпреки че темата със заплащането на труда и доходите на работещите българи са положени много усилия през последните няколко години, не можем да се похвалим със значими резултати, затова тя остава приоритет за КНСБ и занапред.
В диалог с участниците бяха разгледани предстоящите изменения в Закона за държавния служител, които трябва да намалят ограниченията в досега съществуващия закон по отношение правото на сдружаване и на колективно договаряне на работещите по служебни правоотношения.  
Г-жа Христина Митрева направи обстоен преглед на последните предложения за измения в социално-осигурителното ни законодателство и експертно разясни всички положителни страни и рискове в пенсионното осигуряване в краткосрочен и дългосрочен порядък. (Подробното изложение на г-жа Митрева може да намерите в отделен материал на  нашата интернет страница).
 
По време на асамблеята се проведоха отделни браншови срещи със стопанските ръководства на отделните ведомства, на които участниците активно дискутираха специфичните неотложни въпроси в структурата. Синдикалните активисти имаха възможност да поставят конкретните въпроси от колективите по страната.

Светла Василева призова участници и гости на тазгодишната Асамблея за обединени усилия в обсъждането на Бюджета за 2017 година и солидарна позиция за повече справедливост и социална отговорност в обществото ни, която минава през достойни работни места и достойни доходи за всички работещи в отрасъла.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

 

 

 

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.