_____

Работещите в системата на Българска агенция по безопасност на храните настояват за увеличение на работните заплати и неотложни промени в нормативната уредба за държавния служител. Те изразиха своите конкретни искания в Апел към синдикалните общности от двете синдикални централи на КНСБ и КТ "Подкрепа".
Към момента към подписката се присъединиха 777 работещи и служители от цялата страна. Подписката продължава и днес.
От двете синдикални централи искат спешно свикване на Съвета за социално сътрудничество към БАБХ.  

АПЕЛ Към синдикалната общност на работещите и служителите в Българска агенция по безопасност на храните за подкрепа на искания за неотложни промени в системата - Вижте като PDF

Писмо за свикване на Съвета за социално сътрудничество - Вижте като PDF