Новини

На 13.04.2018, в Конгресен център „Глобус”, ФНСЗ заедно с ключовите партньори по проекта RAISE UP проведоха национален работен семинар под мотото „Недекларираният труд в земеделието – мит или реалност? Или панацея при недостиг на работна ръка?”.

По време на семинара бяха представени целите и задачите на проекта, както и ситуационен анализ за недекларирания труд в земеделието за България, чрез който се очертаха основните проблеми. Основната част от срещата премина под формата на дискусия с всички участници като бяха обсъдени общи действия и споделена отговорност за превенция и ограничаване на недклерирания труд, както и добри практики в противодействието на недекларирания труд. В заключение от дискусията бяха набелязани следващи стъпки за действия и се постигна договореност за по-тясно и ефективно сътрудничество между заинтересованите страни.

В работната среща участие взеха общи 23-ма представители както на институции и неправителствени организации, така и представители на работодателите. В момента тече подготовката на следващата стъпка от реализирането на проекта – Транснационален работен семинар (9-12 Май 2018, Пловдив), в който на международно ниво ще се обсъдят актуалните ситуации по отношение на недекларирания труд в земеделието в различни европейски страни, ще се разшири списъкът с добрите практики и ще се договорят следващите стъпки за действие.

  • 0011
  • 0014
  • 0017
  • 0028
  • 004
  • 007

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности