Новини

След дългогодишни  преговори и настоявания - както от страна на ръководните екипи на МЗХГ и на ССА, така и от страна на Федерацията на независимите  синдикати от земеделието бе приет и обнародван на 13.03.2018.г. Закона за ССА. Устройственият правилник, който определя структурата, организацията и дейността на Селскостопанска академия  е вече факт , приет на 25.07.2018.

Част от предложенията, които ФНСЗ представи в свое становище към Устройствения правилник, са приети.

Въпреки многото положителни промени въведени със Закона и Устройствения правилник остава отворен въпроса с адекватното и достойно заплащане труда на служителите и учените в ССА. Задължителното минимално увеличение, съобразено с предвиденото повишаване на МРЗ за страната обхваща само една част от персонала на ССА и продължав да трупа социално напрежение. 

Исканията на ФНСЗ към бюджет 2019 година са ясни и точни: При осъществена законова реформа в ССА да бъде осигурен финансов трансфер от 33 500 милиона лв., което ще осигури и увеличение на работните заплати. Средствата са необходими да гарантират отдавна чаканата автономност, финансова самостоятелност и стабилност на Селскостопанска академията, което ще позволи осъществяването на научно-приложната дейност, отговаряща на същността и потребностите на Селскостопанска академия.

Удовлетворяването на това искане би довело до увеличаване с 20% на заплатите на служители и учени, работещи в Селскостопанска академия.

Становище - Вижте като PDF

Устройствен правилник - Селскостопанска академия - Вижте като PDF

 

Какой бензин заливать в Форд Мондео, на каких заправках его покупать.

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности