Новини

Федерация на независимите синдикати от земеделието искат увеличениe на бюджета на МЗХГ с 37 млн. лв. за следващата 2019 година. Това ще позволи увеличение на работните заплати във второстепенните разпоредители, както и в селскостопанска академия и Напоителни системи с 15 до 20%, което представлява ръст на заплатите 70-130 лв.

Разходният таван на Министерството на земеделието, храните  и горите в средносрочната финансова рамка за 2019г. отново е недофинансиран, което означава критична финансова ситуация за институции, осигуряващи контрол и безопасност на храните, предпазване и справяне с бедствия и стихии, аграрна и ветеринарна наука и селекция - всички те в пряка връзка с националната ни сигурност.  

Вече  е крайно време за ръст на заплатите и  в структурите на МЗХГ! Наложително е най-после заплатите да бъдат пряко обвързани с изпълнението на амбициозната държавна политика в областта на земеделието, както и с производителността на труда и с ясни критерии по европейския семестър и с еврофондовете.
Горчивата истина, че в момента България е с най-лошите социални показатели в цяла Европа,
Фактът, че заплатите в земеделието са сред най-ниски за страната, че средната  работна заплата в сектора едва достига 70% от СРЗ за страната, че няма разлика във възнагражденията между нискоквалифицирания труд и висококвалифицирания и експертен труд, че 60% от работещите в системите на МЗХГ получават минималната работна заплата за страната, а обслужват земеделски производители и общество в сектор, в който се вливат най-високия дял от европейските фондове – земеделието и хранително-преработвателната промишленост,   
Натискът от страна на ЕС за осезаем ръст на доходите като едно от неофициалните изисквания за влизането на страната ни в еврозоната и ERM II, към което България се стреми,
Са част от аргументите ни за неотложното увеличение на заплатите и  подобряване съотношението между производителността и заплащането и в земеделието – в името на социалната справедливост!
 
Исканията на Федерацията на независимите синдикати в земеделието към бюджетната средносрочна финансова рамка и Бюджет 2019 може да видите тук.

Как правильно хранить шоколад в домашних условиях и при какой температуре.

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности