Новини

На 17 януари 2019г. в Голям Колегиум на Министерството на земеделието, храните и горите се проведе среща на Браншовият синдикален съвет в Българската агенция по безопасност на храните при Федерацията на независимите синдикати от земеделието със Зам. Министър Янко Иванов и Началника на кабинета на министъра на МЗХГ г-н Атанас Кацарчев.  

  • 001
  • 002
  • 003

Срещата бе поискана от синдикатите, за да споделят своите тревоги и проблеми за системата, да говорят за хората - работещите на терен висококвалифицирани специалисти, които изпълняват високоотговорни държавни задачи - за авторитета и достойството им пред обществото и институциите, и да поискат ангажимент от страна на Министъра за решаването им.  В нея участваха синдикалните ни председатели от ОДБХ София и София-област, Пловдив, Стара Загора, Видин, Монтана, Ямбол, водени от д-р Димитър Иванов, председател на Браншовия синдикален съюз, както и Светла Василева и Валентина Васильонова.

„Тъй като работата като служител в областните дирекции по безопасност на храните стана непривлекателна, особено за ветеринарно-контролните специалисти - носиш голяма отговорност и получаваш ниска заплата - ние искаме да зададем и нашите въпроси за бъдещето на БАБХ.”, споделиха синдикалистите.

Синдикатите поставиха остро въпросите със застаряването на персонала и недостига на кадри в системата на БАБХ – поради ниското заплащане, непривлекателните условия на труд и лошия публичен образ на ветеринарния контролен орган, който се наслоява в обществото, особено през изминалата тежка година.

„БАБХ е на дъното, на санитарния минимум за изпълнение на задачите си. В Агенцията няма млади специалисти и няма на кого да предадем опита си.” Споделиха с тревога синдикалистите. „За да се подготви един специалист в системата са необходими години професионален пит и много работа. Средната работна заплата в БАБХ е 840 лева, стартовата е около 800 лв. , а отговорностите и натоварването са огромни.”.  

Остава парещ въпроса за крайно необходимото увеличение на работните заплати в системата, особено след така гръмко оповестеното 10% увеличение на заплатите в държавната администрация и цифрите в бюджета на МЗХГ за 2019г. 

В Европейските страни има норма и тя казва, че един официален лекар отговаря за 1 община с до 20 населени места. В българската реалност един ветеринарен държавен лекар отговаря за 2-3 общини, което крие сериозен риск за пропускане на заболявания по животните. Такъв е случаят във Видин, областна дирекция, в която от 12 общини 7 са гранични, т. е. на предната линия на борбата с типични, нетипични, екзотични зарази и болести - епизотии и зоонози, зооантропонози. Не е по-различно и в Ямбол и Хасково, Бургас и Кърджали. През изминалите години на територията на Р. България избухнаха няколко такива. В усложнената обстановка на изминалата година и във враждебна медийна среда работещите в БАБХ проявиха изключителен професионализъм и стоицизъм и не допуснаха разпространението на няколко последователно избухнали сериозни заболявания да се разпространят и достигнат до размери на епидемия. (Ефикасността на действията на служителите на БАБХ бе потвърдена от няколко миссии на Европейската комисия). С минимални разходи – около десетина милиона лева и денонощна работа на  екипите – специалистите на БАБХ защитиха националния интерес и сигурност, предотвратиха  щети за стотици милиони лева, както и защитиха авторитета на България като външна граница на ЕС.

Тежка е ситуацията и с материално-техническото оборудване в цялата система, но най-вече в лабораториите – липсата на консумативи, остаряла техника, липсата на достатъчно персонал – сериозно възпрепятстват изпълнението на задачите, трупат напрежение в системата и демотивират работещите там. А през тези специализрани лаборатории минава целият официален контрол, на който разчитат и администрация, и селскостопански производители, и потребители.

Остарелият автомобилен парк, който е на разположение на ветеринарния контрол е не просто жалък, но е опасен за живота на работещите, които го ползват ежедневно при изпълнение на служебните задачи (Средна възраст на автомобилите е 15-17години). Синдикалистите предадоха за Министър Порожанов набор със снимки от конкретни работни места в Агенцията по храните, които показват усовията на труд, автомобилния парк и пълната незаинтересованост на Министерството към изпълнителите на държавната политика по безопасност на храните на терен. 

 Ветеринарно-контролните специалисти на БАБХ  са пряко ангажирани (по линия на междуведомственото сътрудничество) в  съвместни проверки с други държавни служби: ДФ „Земеделие”, МВР, НАП, Агенция «Митници», Агенцията за социално подпомагане – при извършване на проверки по всички национални празници, в борбата с икономическата престъпност, при проверка на социални дейности и патронажи и пр. Разликата в материалната обезпеченост на служителите на БАБХ  и служителите на другите ведомства - автомобили, компютри, телефони за заснемане, работно облекло и т.н. – е очевидна и несправедлива към служителите в БАБХ. Нещо повече, при дежурство  на разположение се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 10 стотинки на час. При ефективното дежурство се заплаща до 6 часа на седмица. Това е повече от унизително към ролята и работата на държавния служител в БАБХ и категорично непризнаване на неговата квалификация и отдаден труд.

За пореден път синдикатите подчертаха, че нормативната уредба, която засяга държавните служители е остаряла и не отговаря на променената реалност на трудовия пазар. Това се отнася и за уредбата, която регулира работата на БАБХ, законът за БАБХ, законът за съсловните организации на ветеринарните лекари и др. Законът за ветеринарномедицинската дейност трябва да е справедлив както към частно- практикуващите, така и към държавните ветеринарни лекари у нас. 

Зам. Министър доц. Янко Иванов каза, че днес ни е нужен нов модел и нова стратегия за функционирането на БАБХ, което трябва да дойде от самата Агенция и служителите в нея. Трябва да се разработят минимални стандарти, които да гарантират издръжливостта на системата на външни и вътрешни рискове.

Атанас Кацарчев категорично заяви, че не се обмислят никакви съкращения в системата на БАБХ, че в 2019г. са предвидени 6 милиона лева за работата на лабораториите, и че предстои увеличение на работните заплати на работещите в цялата система. Той предложи да се проведе нова среща в най-скоро време, като увери синдикалистите, че ще предаде всички поставени въпроси на тази среща на министър Порожанов.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности