Новини

Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани и тютюнопроизводители

Като самоосигуряващи се лица, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители заплащат за своя сметка социалните и здравните вноски най-малко върху определения със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване минимален месечен осигурителен доход за 2019 година само за тази категория лица – 400 лв.

1. За 2019 г. размерът на вноската за фонд „Пенсии” за родените преди 1 януари 1960 г. е 19,8%. При минимален месечен осигурителен доход 400 лв. месечната вноска за пенсия е 79,20 лв. (19,8% от 400 лв. ). За 2018 г. вноската е била 69,30 лв.
2. Размерът на вноската за фонд „Пенсии” за родените след 31 декември 1959 г. е 14,8% , или месечната вноска за пенсия е 59,20 лв. (14,8% от 400 лв. ), при 51,80 лв. за 2018 г.
3. За допълнително задължително пенсионно осигуряване за родените след 31 декември 1959 г. вноската е 5%, което означава че месечната вноска за ДЗПО е 20 лв. (5% от 400 лв.)
4. За фонд „Общо заболяване и майчинство” (като се има предвид, че осигуряването за този риск не е задължително, а е по избор), вноската е в размер на 3,5% или месечно – 14 лв. (3,5% от 400 лв. = 14 лв.). За 2018 г. вноската е била 12,25 лв.
5. За здравно осигуряване вноската и през 2019 г. е в размер на 8%, но върху 400 лв. , т.е. 32 лв. месечно (8% от 400 лв.). За 2018 г. вноската е била 28 лв.

  • Ако регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители са избрали да се осигуряват върху минималния месечен осигурителен доход (400 лв.) и се осигуряват както за пенсия, така и за парични обезщетения за временна неработоспособност, временно намалена неработоспособност (болнични) и майчинство, т.е. и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, те трябва да внасят общо 125,20 лв. месечно (социални и здравни вноски).
  • Ако лицата се осигуряват само за пенсия, месечният размер на вноските е 111,20 лв. (социални и здравни вноски).
     

МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности