Новини

На 14 януари 2020г. Европейската комисия представи своя План за инвестиции и Механизъм за справедлив преход на Европейския зелен пакт.

За да изпълни поетия вече ангажимент пред своите граждани – до 2050 г. Европейският съюз да стане първия неутрален към климата континент и икономически съюз – са необходими значителни инвестиции – европейски, национални, публични и частни средства. Предвижда се да се генерират зелени инвестиции за повече от 1 трилион евро.

Преходът ще бъде грандиозен по своя мащаб и ще предизвика различни предизвикателства и социални и икономически промени пред различните страни и региони на Европа.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „В центъра на въплътената в Европейския зелен пакт визия за това как Европа да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. са хората. За да сме сигурни, че никой няма да бъде изоставен, ще окажем подкрепа на хората и регионите, които трябва да положат по-големи усилия за тази трансформация.”

Колко справедлив ще е Справедливият преход на ЕС? Как ще се подкрепят работниците чрез които ще се осъществят зелените инвестиции и бизнеси?

Като организация, която представлява работещите в сектор допринасящ, но и пряко засегнат от климатичната криза, Федерацията на независимите синдикати от земеделието ФНСЗ, заедно с ЕФФАТ сме обнадеждени от заявените инициативи на Европейската комисия и имаме своите големи очаквания.Съчетаването на политиките за климата със социалните мерки е ясен знак за промяна на фокуса на Комисията към социалния драйвър.  Създаването на Фонд за справедлив преход, който да смекчава последиците от тази амбициозна сделка върху работниците е повече от положителен елемент.  

Съществува обаче реален риск той да не успее да отговори на целите, за които е предназначен.

  • Някои от опасенията са свързани с ограничения бюджет – едва 100 млрд. лв. евро са предвидени за Механизма за справедлив преход през периода 2021-2027 г., като от тях само 7,5 млрд. са свежи пари от бюджета на ЕС за Фонда за Справедлив преход. Това определено е твърде малко, за да се справим по един социално устойчив начин с последиците от предстоящата трансформация.

 Ние, като синдикати, се опасяваме, че потенциалните бюджетни ограничения могат сериозно да ограничат обхвата на проекта до разходите на работниците, особено ако финансирането се използва предимно за научни изследвания и инвестиции, а не за програми за обучение и преквалификация  на работници и подобряване на уменията.

  • Да не пропуснем работниците: Подходът на Комисията към критериите за допустимост на средствата е доста ограничителен, тъй като финансирането може да бъде отпуснато само за онези държави, които кандидатстват и представят План за справедлив преход. Това означава, че много работници в цяла Европа няма да могат да се възползват от средства, тъй като няма да е задължително всички държави-членки да предлагат планове за справедлив преход.
  • Участие на социалните партньори: Социалните партньори трябва да участват в разработването и прилагането на политиките и стратегиите за амбициозно намаляване на емисиите, за да се осигури справедлив преход, който гарантира достойни работни места и постига баланс между чистите енергийни системи и устойчиви висококачествени работни места. Участието на Синдикатите в предвидената платформа Just Transition ще гарантира защитени интересите на работниците на различни нива. 

Новосъздаденият фонд за Справедлив преход ще бъде подкрепен и от финансови ресурси от политиката на сближаване (кохезионната политика)  на ЕС, от Общата селскостопанска политика,която ще насочи 40% от общия си пакет в подкрепа на целите, свързани с климата. Това означава, че в бъдеще от особена важност ще бъде националните правителстваи институциите на ЕС да бъдат ангажирани да инвестират в сближаването.

И накрая, Комисията признава, че ще бъдат необходими значителни инвестиции и в други сектори, и по-специално в селското стопанство, за да се справят с по-широките екологични предизвикателства за природния и човешкия капитал и социалните инвестиции.

Синдикатите от Европейската организация на синдикатите от земеделието, храните и туризма  EFFAT силно се надяваме това да бъде отразено в конкретна подкрепа и за работниците в селското стопанство.

 


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности