Социалните партньори в секторите от "фермата до вилицата" призоваваме за изключително внимание към секторите, осигуряващи хранителната ни сигурност във време на извънредна ситуация.

Длъжни сме да защитим здравето и правата на работещите в сектора - несигурни и нестандартни работници, сезонни, на временен или граждански договор, като и на самонаетите дребни земеделски работници!

Настояваме да се прецизира подкрепата за бизнеса, за да се осигури целостта и сигурността на хранителната верига.

Отвореното писмо е адресирано до Народно събрание и НСТС както и до две министерства - на земеделието и храните и на труда и социалната политика

Вижте писмото като PDF