Новини

Уважаеми синдикални председатели,
Уважаеми синдикалисти
,

Днес нашата Федерация отбелязва своите сто години от създаването на земеделския синдикат в България и тридесет  години от учредяването на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, която е пряк наследник и правоприемник  на земеделския синдикат.

Създаденото и изграденото от основателите съхранявахме и предавахме напред, водени от ценностите и традициите на отрасъла,  на които никога не изменихме. И въпреки турболенциите и трансформациите в общественото ни развитие, ние бяхме и сме от малкото, които продължаваме да водим последователна, балансирана и предвидима политика на съзиданието, а не на разрушението. И никога, никога не променихме своята  позиция.

През изминалите 100 години преминахме през трудности и изпитания, борби и протести, но вървяхме напред заедно и израснахме – организационно, професионално и експертно.

Влагахме усилия и парчета от себе си, за да пазим жива вярата на работещите хора в солидарността като обществен принцип, за да защитаваме справедливостта и отстояваме обществено признание и уважение към труда на хората в земеделието. В тази сложна и често агресивна към синдикатите и наемния работник социална среда винаги сме залагали на цивилизованите индустриални отношения, на социален диалог, воден с  толерантност, дипломатичност, баланс и добър тон.

Нашите авторитетни лидери с богат професионален и организационен опит, които днес са начело на повече от 120-те ни синдикални организации в браншовете, доказват ежедневно, че могат да работят ефективно в непрекъснато променяща се среда, че са достойни и диалогични сътрудници и партньори във всяка сложна ситуация. Точно те са лидерите, които се грижат за всеки свой синдикален член, които пазят организациите и целостта на Федерацията през годините и днес.

Необходимо е голямо сърце и много любов, сила и кураж, за да живееш с грижите и проблемите на хората, а още повече да отстояваш и защитаваш правата им.

Поклон и уважение към всеки един от Вас, уважаеми колеги!

Днес глобализацията и европейската ни свързаност поставят нови предизвикателства пред трудовите хора, а необходимостта от защита и солидарност надхвърля границите – на държави, на икономически сектори, на обществени групи. Общите европейски въпроси налагат обща синдикална стратегия и отговори. Нашата Федерация е конструктивен и  авторитетен социален партньор и уважаван член на ЕФФАТ и Международна синдикална организация. Това е естествено признание за последователността и амбициозността на синдикалните ни лидери в тяхната синдикална работа, водени от уважението към и защита на достойнството на Човека.

Гордеем се, че Федерацията на независимите синдикати от земеделието е развиваща се и модерна организация, здраво стъпила върху традициите и достиженията на синдикалното движение и с амбицията за принос към Европейския социален модел, отговаряща на предизвикателствата на нашето време.

И не забравяме, че хората от земеделието никога не падат на колене. Те до съвършенство владеят вечната човешка мъдрост, която води към оцеляване и тиха победа, на което ни е учила и учи историята на нашия синдикат.

Отправям нашата дълбока благодарност към всички синдикални активисти, настоящи и бивши !

Светла Василева
Председател на ФНСЗ


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности