Новини

Международната организация на труда, МОТ предвижда специални режими/стандарти за тяхната работа, уредени в Конвенции за безопасност и здраве в селското стопанство. В случай на Корона вирус тези СТАНДАРТИ са още по-важни.

Ако сте сезонен земеделски работник у нас или по света – проучете тези важи стандарти и знайте, че има мерки за защита на работниците в селското стопанство и за членовете на вашите семейства.

Вижте материала като PDF


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности