Новини

Да не забравим и работниците в този процес – те са ключов фактор в производствения цикъл и постигането на всички цели!

В публикуваното на 20 май съобщение на Комисията и дългоочакваната стратегия „От фермата до вилицата” е окуражаващо вниманието върху „важността на критичните/ключовите работещи - земеделските работници и тези в хранителната промишленост. Комисията декларира ангажимент „да се смекчат социално-икономическите последици, засягащи хранителната верига и да се гарантира спазването на основните принципи, залегнали в Европейския стълб на социалните права, особено когато става въпрос за несигурни, сезонни и недекларирани работници“. Комисията признава, че социалната защита на работниците, защитата на здравето и безопасността, условията на труд и настаняване ще имат огромна роля при изграждането на справедлива, силна и устойчива хранителна система.

Общата позиция на двете федерации по хранителната верига от земеделието и хранителновкусовата промишленост може да видите тук. 


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности