Новини

Кръговата икономика е част от Биобазираното общество.

Всички сектори и системи, които произвеждат, преработват и използват биоресурси - горски, полски и морски екосистеми, първично производство на продукти в земеделието, горското стопанство, рибарството, събиране и рециклиране на остатъчни и странични продукти, отпадъци, храна, фуражи, химични и енергийни отпадъци - дават ресурси за биобазирана икономика.

Брошурата Основи на биобазираното общество може да видите тук.


Меморандум за сътрудничество и общи действия

Социалните партньори в сектор земеделие Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и национално-представителни работодателски организации в сектора: Национален съюз на земеделските кооперации в България, Асоциация на земеделските производители в България и Българската асоциация за кръгова икономика и биотехнологии подписаха Меморандум за сътрудничество и общи действия за повече внимание върху работниците в земеделието в условията на COVID-19 и зелените предизвикателства и цели пред сектора в светлината на Зелената сделка.

Този Меморандум е израз на политическа воля и социална ангажираност на партньорите да обединят усилията си за грижа към човешкия фактор и заедно да  предприемат действия в две важни посоки:

  • За осигуряване на ефективни мерки, които ще гарантират предотвратяването на COVID-19 на работното място в земеделските стопанства;
  • За справедлив преход при осъществяване на целите на Европейската зелена сделка в българското земеделие.

Социалните партньори ще задълбочат диалога и съвместната работа за информиране на работниците и служителите, относно това какъв е рискът и какви мерки се прилагат за защита от заразяване с COVID-19, в това число и по отношение на уязвимите групи работещи и сезонните работници; осигуряване на лични предпазни средства;; осигуряване на своевременна информация на работниците и целеви обучения по БЗР на преки ръководители и синдикални дейци в предприятията, свързано с превенция и защита от заразяване на персонала.

В светлината на зелените цели социалните партньори ще засилят диалога при оценката на въздействие от прилагането на Европейската зелена сделка в сектор селско стопанство и активно ще участват със съвместни позиции, становища при обсъждане, подготовка на планове за действие, мерки и др. национални и секторни инициативи в съответствие с пътната карта на Зелената сделка.

Партньорите в този Меморандум са категорични от необходимостта да се засили ролята на Отрасловия съвет за социално сътрудничество към МЗХГ и активно участие в процеса на консултиране и информиране при разработването и прилагането на икономическата политика, политиката за заетост и социалната политика в сектор земеделие, съобразно аспектите на Европейската зелена сделка.

Целият Меморандум – тук.


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности