В рамките на форума за социален диалог в Земеделието от 29 септември синдикалният актив на бранш Селскостопанска академия проведе среща с председателя на Академията проф. д-р инж. Мартин Банов.

Въпреки безпрецедентната суша тази година и затрудненото изпълнение на бюджета на Академията, заплатите на работниците и служителите до края на годината са гарантирани и съкращения в системата не се предвиждат.  При предстоящото обсъждане на бюджет ’2021 ръководството на ССА очаква увеличение на държавната субсидия с 3 млн. лв.


Светла Василева представи действията на ФНСЗ и КНСБ във бюджетната процедура. Федерацията изготви исканията за бюджет ’2021 и ги представи в Министерството на финансите още през месец юни. В тях е заявено увеличение на трансфера от централния бюджет към ССА с 5 млн. лв., което ще позволи осъществяването на научно-приложната дейност, отговаряща на същността и потребностите на Академията, както и да даде възможност за увеличение на работните заплати от 10 до 15 %.

Председателят на Академията подчерта, че благодарение на добрия диалог със синдикатите в академията се подобряват заплатите на работещите, но също така се работи за привличане на млади учени с перспектива за устойчива реализация.