Новини

Заедно казахме:

  • Новата # ОСП се нуждае от # Социална обвързаност! 
  • Няма пари на данъкоплатците от ЕС за работодатели, които не зачитат правата на работниците!  Европейската организация на синдикатите в земеделието, храните и туризма EFFAT успя да мобилизира енергията на своите национални организации, партньори, съмишленици, известни личности, учени и политици, които се ангажираха с исканията ни за справедливо и устойчиво селско стопанство  в Европа. Само в България те са повече от 10 организации, подкрепили писмото.

Синдикатите от цяла Европа успяхме да изградим сериозен общ европейски фронт  за справедлива кауза и да променим правилата на играта в земеделската политика на Европа.

Вижте Отвореното писмо тук.

Това Отворено писмо е изпратено до всички национални министри на земеделието на ЕС, до Европейския парламент и Комисията.

Нашите дългогодишни усилия и настоявания да направим общата селскостопанска политика по-щадяща към околната среда, но и по-справедлива към хората, работещи в сектора.

Защо сега?

Защото сега тристранните преговори по реформата на предстоящата ОСП все още продължават със променлива сила, но вече навлизат в своя решителен финал.

Нашата федерация ФНСЗ, заедно с европейската федерация на синдикатите в земеделието, храните и туризма,ЕФФАТ, работим системно и целенасочено за отстояване на тези наши искания – изпратихме 6 последователни писма до българските министри на земеделието и по заетостта и социални въпроси, за да лобираме за защита на нашата позиция при дискусията в заседанията на министрите. Ангажирахме нашите национални представители в Европейския парламент от различни политически групи, разгърнахме сериозна кампания и в Комисията, и Парламента. Въпреки положителните сигнали до тук, днес отново се налага да засилим натиска ( и към националните правителства), за да постигнем по-справедлива и социално отговорна ОСП.

 Нашите неизменни настоявания са за обвързването на субсидиите за земеделските стопанства със заетостта и защитата на работещите в тях. Иначе казано да се спре подпомагането на стопанства, които не зачитат правата на работещите и не спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, свързани с трудовото законодателство и договореностите в колективните Това е не само етично правилно, но е принос и към защита от нелоялна конкуренция на всички онези фермери, които зачитат правата на работниците и трудовите стандарти.

Секторът на селското стопанство в ЕС е традиционно известен с ниските заплати, висок процент на трудови злополуки и заболявания, тежки експлоататорски практики към огромен дял работници, особено мигранти и сезонни работници както от ЕС, така и от трети страни, тежки и неприемливи условия на живот. Поради спецификата на трудовия процес селскостопанските работници по правило нямат достъп до програми за обучение и преквалификация, а достъпът им до контрол по БЗР, информация или подкрепа от страна на синдикатите е силно ограничен. Всичко това описва мрачната, но действителна картина на селскостопанските работници в много страни, които стават жертва на ширеща се експлоатация, включително престъпни практики и форми на съвременно робство. Една немалка част от тях са наши съграждани български сезонни работници. Тази ситуация обслужва социалния дъмпинг и липсата на социален прогрес. А това засяга всички по веригата  – и работници, и фермери, и потребители. 

 През последните няколко месеци бяхме окуражени от собеното внимание на Европейския парламент и Европейската комисия към „важността на земеделските работници и тези в хранителната промишленост, декларирано в поредица от документи в последните няколко месеца (Резолюция на ЕП/19.06.202 за защита на сезонните работници в условия на Ковид 19,  стратегията „От фермата до вилицата”, Насоки на Европейската комисия за сезонните работници) и декларирания ангажимент „да се смекчат социално-икономическите последици, засягащи хранителната верига, както и да се гарантира спазването на основните принципи, залегнали в Европейския стълб на социалните права. Припомняме отново и позицията на двамата комисари Николас Шмит (ГД Заетост) и Я. Войчеховски (ГД АГРИ), че включването на трудовите стандарти в ОСП може да реши сериозните и от години трупани проблеми с работниците в земеделието. Напомняме и Препоръките на Комисията към държавите членки при разработването на Националните стратегически планове(т.1.3.)  за „… осигуряване на защита на селскостопанските работници, особено на тези с несигурна, сезонна и недекларирана заетост, ще играе важна роля за постигане на зачитане на правата, залегнали в законодателството.“, с което ще се осигури справедливост на хранителната система/верига на ЕС, предвидено в стратегическия документ „От фермата до вилицата“.

 

Днес виждаме, че синдикалните ни искания и въпросите в Отвореното писмо резонират с човешкото разбиране за справедливост и бъдеще за сектора ни, храната ни, обществото ни!

Значи все още имаме шанс да променим правилата на играта! Обединените усилия дават резултат!


Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности