Новини

"… Днес командированите работници отварят вратата за евтина работна ръка в Европа!"

 

На своя конференция, организирана от Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, тютюни и туризъм, ЕФФАТ под надслов „Да защитим правата на командированите работници в европейското земеделие”, състояла се на 17 февруари 2011 г. в Берлин се събраха повече от 50 представители на синдикални организации – членки на ЕФФАТ и заклеймиха лошите условия на труд и живот, при които работят командированите работници, недостатъчните гаранции, предоставяни от директивата за командированите работници и оскъдното прилагане на нейните разпоредби.

Докладите, представени от отделните синдикални организации-членки потвърдиха, че точно такъв е случая с тези работници, прилагайки примери за това, че наемането и настаняването на работници в рамките на доставчици/посредници на услуги създават възможност за евтин труд и работна ръка и нарушаване на права.
Президентът на ЕФФАТ Петер Холм от датския синдикат на работещите в земеделието 3F подчерта, че синдикатите и от двете страни – изпращащи и приемащи – засилват своето сътрудничество, за да могат да се противопоставят и борят със засилващата се социална експлоатация, социален дъмпинг и настояват Европейския съюз да вземе мерки за това лошо развитие на пазара на труда и да реагират с намиране на вярното решение в процеса на вземане на решения, за да променят тази тенденция.
Сериозната загриженост за нарастването на броя на командированите работници като заместител на нормалните форми на заетост и в други сектори на икономиката е изразена в много от страните членки. Факт е, че работниците, които попадат под разпоредбите на „командировани работници” са изложени на дискриминация, злоупотреби, диференциация на заплатите в сравнение с местните хора и ниско ниво социална защита и сигурност. В хода на дискусията бяха засегнати и нарушенията при други категории на работниците-мигранти, които са особено уязвими и изложени на последиците от несигурната работа, разделянето на семейства, психологически натиск и често са жертви на ксенофобски действия. Това са предимно сезонни работници и работници, наети от агенции за временна заетост.
Синдикатите призовават за по-добро прилагане на Директивата за командированите работници, за равно заплащане за равен труд във всяка държава-членка, както и за насърчаване на завръщането на работниците-мигранти в страната на произход, тъй като липсата на работна ръка в селското стопанство става все по-явна.
ЕФФАТ заявяват, че навлизането на граждани от трети страни на европейския пазар на труда и заместват мигриращите европейски работници трябва да става при спазване на същите условия на труд и живот като за всички работещи и спазване на принципа за равно третиране.


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности