2008 година

  • Участие в среща с Европейския комисар Фишер Боел, 14 февруари, Брюксел
  • Участие на представители на ФНСЗ в работна среща на тема: "Интеркултурният диалог и интеркултурното учене - нерезделна част от работата на преподавателя на възрастни за изграждене на силно гражданско общество, 23-25 април, Боровец
  • Национална работна среща - Равнопоставеността на работното място в сектор земеделие, 4-6 юни 2008 г., Албена
  • Работна среща на социалните партньори в сектор Земеделие от България и Белгия по проблемите на социалния диалог в отрасъла, Брюксел, 25 -27 август 2008г
  • Европейска Кръгла Маса на тема „Равнопоставеност на работното място в сектор Земеделие" 24 -25 Септември 2008 София

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности