2010 година

 • На 18 декември се проведе първата работна среща по проект "Условия на труд и живот на сезонните работници и работниците - мигранти в селското стопанство, негативни въздействия и нелегална заетост"
 • По покана на Агросиндикат Светла Василева, председател на ФНСЗ и Валентина Васильонова, зам.председател взеха участие в XIV редовен конгрес на синдиката на работниците в агроиндустриалния комплекс на Р Македония, на който делегатите преизбраха своя председател Живко Даневски. Охрид 14.10.2010 г.
 • Участие на Светла Василева, председател на ФНСЗ и представители на секторните социални партньори - Ивайло Тодоров, секретар на АЗПБ и Петър Николов, председател на НСЗК в заключителна конференция по проект "Преструктуриране и работа в селското стопанство" на 4-5 октомври в Рим.
 • ФНСЗ бе домакин на работна среща на социалните партньори на тема: "Перспективите пред европейското земеделие – за социална справедливост и срещу несигурната работа» на 1 и 2 юли в София. Срещата бе инициирана от Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, тютюни и туризъм, ЕФФАТ в рамките на актуални проекти от дневния ред на ЕФФАТ, а именно: "Ориентирано към бъдещето управление на работни места и умения в сектор Земеделие» и „Ситуацията на командированите работници в сектор Земеделие”. В срещата участваха 19 участници - представители на Министерствoто на труда и социалната политика, Министерство на Земеделието и храните, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда, ръководителите на синдикатите в сектор Земеделие в България, експерти в областта на трудовоправните взаимоотношения, пазар на труда и професионалното обучение от КНСБ в България и експерти на ЕФФАТ, водещи изследването по проекта.
 • Втора работна среща на партьорите по проект "Преструктуриране и работа в селското стопанство" в гр. Грац, Австрия в периода 27 - 30 юни.
 • В периода 3-5.06.2010 г. по покана на министъра на земеделието и развитието на селските райони на държавата Израел - Шалом Симхон се осъществи посещение на д-р Мирослав Найденов, министър на Земеделието. В официалната делегация на Министерството на земеделието и храните бяха включени представители на неправителствени организации и председателя на Федерацията на независимите синдикати от земеделието - Светла Василева. Програмата включваше посещение на логистичен център за пласмент на плодове и зеленчуци, организацията за селскостопански изследвания „Волкани център", лаборатория за хранителен контрол, ветеринарни услуги и животинско здраве, оранжериен комплекс и център за органично земеделие, компания за растениевъдство и сортови семена. Проведена бе среща с министъра на земеделието и развитието на селските райони г-н Шалом Симхон, както и работна среща - дискусия с представителите на земеделските производители на Израел, представена бе презентация за органичното земеделие.Изводи от посещението: Земята и водата в Израел са национално богатство и са собственост на държавата. Управлението на земята и водата се осъществява изцяло от държавата. Провежда се добра социална политика, налице е висока доходност и се осъществява завишен контрол.
 • Участие на УС на ФНСЗ в Регинална среща на синдикатите от земеделието от Югоизточна Европа на тема: „Индустриалните отношения и социалният диалог в Югоизточна Европа” на 17-19 май в Охрид.
 • Работна среща по проект Агри - Транс, на която се провежда практически тест за съответствие на разработените от експерти изисквания за квалификацията на работниците и служителите в сектора на свиневъдството с реалните условия, 27-29 април, Дания.
 • Първа работна среща по проект "Преструктуриране и работа в селското стопанство", в който ФНСЗ е партньор на водещата организация "Индустриален синдикат - Строителство, Земеделие и околна среда", Германия, 12-14 април, Берлин
 • Информационна среща, проведена съвместно с РС на КНСБ - гр. Кърджали с над 130 земеделски производители от регион Кърджали, 26 февруари.
 • Работна среща на експерти po свиневъдство по проект AGRI-TRANS, 10 - 12 февруари, Берлин.
 • Работна среща по проект на ЕФФАТ " Идентифициране на препятствията пред мобилността на работещите в селското стопанство - проучване и разработване на алтернативи", 3 февруари, София. На въпросите на Ген. скретар на сектор Земеделие към ЕФФАТ Арн Шпаан и Секретаря на сектор Земеделие към ИГ БАУ-Германия Холгер Бартелс отговаряха представители на ФНСЗ, МЗХ, МТСП,АЗ, експерти от КНСБ и работодателски организации.
 • Работна среща на социалните партньори в сектор Земеделие от България и Белгия в Брюксел, 13 - 15 януари

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности