• Федерацията на независимите синдикати от земеделието бе домакин на работна среща на социалните партньори на тема „Напредъка на социалния диалог в сектор Земеделие”, която се проведе на 8.03.2010 г. в залата на хотел „Салт Палас”, София.
  • Срещата се проведе в рамките на дългосрочна програма на Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, тютюни и туризъм, EFFAT, където нашата организация е член и партньор, за укрепване на социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни-членки. Програмата се реализира в партньорство между секторните социални партньори на европейско ниво EFFAT и GEOPA и е подкрепена от Европейската комисия и допринася за насърчаване на по-ефективен социален диалог в сектора.
  • Тази работна среща имаше за цел да направи преглед и оцени напредъка в секторния социален диалог в България в периода след 2008 г.
  • В конференция, организирана от Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, тютюни и туризъм, ЕФФ АТ под надслов „Да защитим правата на командированите работници в европейското земеделие”, състояла се на 17 февруари 2011 г. в Берлин участваха Светла Василева и Валентина Васильонова от ФНСЗ и над 50 представители на синдикални организации – членки на ЕФФАТ. Те заклеймиха лошите условия на труд и живот, при които работят командированите работници, недостатъчните гаранции, предоставяни от директивата за командированите работници и оскъдното прилагане на нейните разпоредби.