Нашата мисия е да защитаваме и отстояваме реализирането на фундаменталните и трудовите права на синдикалните си членове:

  • Право на достоен труд, свободен избор, упражняване на професията и справедливо заплащане
  • Безопасни и здравословни условия на труд
  • Борба с уволненията и безработицата
  • Контрол върху спазване на Кодекса на труда

Нашият основен инструмент за това е колективното договаряне и социалния диалог.
Силата ни е в солидарността и сътрудничеството с аналогични нам организации в страната и Европа.
Ние сме развиваща се и модерна организация, здраво стъпила върху традициите и достиженията на синдикалното движение и с амбицията за принос към Европейския социален модел, отговаряща на предизвикателствата на нашето време.
Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Демокрацията минава на всяка цена през синдикализъм!

  

Органиграма
Федерацията на независимите синдикати от земеделието

Взяти без застави та поручителів швидкий кредит вночі цілодобово на банківську картку за 5 хвилин.

Без звонков и проверок можно взять кредит онлайн круглосуточно. Одолжим нужную сумму денег.