Партньори - международни партньори, неправителствени и други организации

Effat

Европейска Федерация на синдикатите от Хранителната промишленост, Земеделието и Туризма
http://www.effat.org/public/


IUF

Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-Wide
http://www.iuf.org/


KNSB

Конфедерация на независимите синдикати в България
http://www.knsb-bg.org


FES

Фондация "Фридрих Еберт"
http://www.fes.bg/


АЗПБ

Асоциация на земеделските производители в България
http://www.azpb.org/


BAU Werbema

Индустриален синдикат Строителство - Земеделие -Околна среда в Германия
www.igbau.de


Агростар

Федерация на независимите синдикати от Земеделието в Румъния
www.fnsadscagrostar.ro


Agrosindikat

Федерация на независимите синдикати от Земеделието в Македония


ZZPR

Асоциация на работещите в Земеделието в Полша
www.zzpr.org.pl


OZPV

Земеделски синдикати в Чешката Република
www.ospzv-aso.cz


BAF

Българска асоциация на фермерите
www.baf-bg.org


"NN-Service" Ltd
Пълна компютърна диагностика, ремонт и рециклиране на всички видове дизелови уредби на леки и тежкотоварни автомобили.
http://nnboschservice.com/МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности