Всичко за кампанията може да следите тук.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ сме силно ангажирани с проблемите от използването на пестицидите, хербициди и други химически вещества за растителна защита в селското стопанство. 
Позиция на ФНСЗ - Вижте в PDF

Наша е отговорността да привличаме общественото внимание и алармираме гражданите за повече бдителност към социалните стандарти, редом с екологичните и да предизвикаме здравословна критичност към секторните политики.

Използването на пестициди и хербициди, в чийто състав участва химическото вещество ГЛИФОЗАТ са сред най-опасните замърсители на почвата, водата, въздуха и нанасят сериозни поражения на биологичното разнообразие, на живите организми, на произведената продукция и храна, а през всичко това и поразяват хората.

Пестицидите имат особено ВРЕДНО въздействие върху човешкото здраве.

Глифозатите – активната химическа съставка в пестицидите -  са силно канцерогенни и  причиняват рак, за което днес вече имаме много доказателства.

Сектор земеделие/селско стопанство е сред най-опасните и рискови икономически дейности по отношение на безопасност и здраве при работа.

Широко използваните в сектора пестициди и глифозати нанасят поражения върху здравето на  РАБОТЕЩИТЕ хора в този сектор – работници и фермери, но също така и на ГРАЖДАНИТЕ в качеството им на потребители на хранителни продукти!

Глифозатът е особено опасен и за пчелите, които са естествени опрашители са изключително важни за екологичното разнообразие и био-системите.

Днес има алтернатива на използването на пестициди - както технически, така и био-базирани, а биоземеделието и други зелени земеделски практики са доказано устойчива алтернатива. 

Като обществено отговорна организация и активен участник в обществената дискусия по проблеми и политики в сектор земеделие на европейско и на национално ниво Федерацията на независимите синдикати от земеделието има своя аргументирана ПОЗИЦИЯ по важните за обществото въпроси – от трудови и социални права до зелени приоритети, био-базирана икономика и новите предизвикателства на индустрия 4.0.

Станете част от нашата кампания „Мисли зелено – Земята го заслужава!“  

С тази кампания през следващите месеци до времето на гласуване на Директивата за устойчиво използване на пестицидите в Европейския парламент ние:

  • Ще Ви информираме за взаимната свързаност между екологичните, икономически и социални въпроси по хранителната верига - чиста природа – чиста храна – здраво и проспериращо общество, както и за вредата и пораженията на пестицидите и глифозата върху нас.
  • Алармираме обществото за спешната необходимост от намаляване използването на пестициди, хербициди и други химически вещества в селскостопанския производствен цикъл (в контекста и на Зелената сделка, Стратегията F2F „От фермата до вилицата“ и ОСП2020+).
  • Ще настояваме за пълна забрана на ГЛИФОЗАТА от 2022 година.
  • Ще искаме промяна, това число и законодателна по темата за пестицидите в България.

Ние от Федерацията на независимите синдикати от земеделието вярваме, че мисията за опазване на нашето здраве и природата е възможна само, ако е споделена.

Споделете тази статия! Бъдете част от кампанията!

„Мисли Зелено! Земята го заслужава!“