“RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на склоняване към недеклариран труд”,  финансиран по Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EASI – Progress Axis” 2014-2020 / VS/2017/0320

Какво е недекларирана заетост? Кои са движещите мотиви за недекларирана работа?
Има ли общо разбиране и единна дефиниция за този социално неприемлив феномен в ЕС?
Доколко сме толерантни като общество към недекларираната работа?

Недекларираната работа възниква, когато официалният работодател заплати на своя работник или служител, декларирано в трудовия договор възнаграждение, но също и така допълнителна недекларирана заплата („заплата в плик"), за да избегне пълното дължимо социално и данъчно задължение. В държавите-членки на ЕС не се прилага общо определение на недекларирана заетост (undeclared work – UDW).
Където съществуват национални определения, те могат да бъдат широкообхватни по отношение на това, което обхващат или ограничават. В някои случаи определенията включват например извършена работа (положен труд), но недекларирана пред органите за социално осигуряване, неплатени вноски и данъци и неизпълнени задължения за водене на отчети и изцяло недекларирани икономически дейности. В други, определенията са насочени към конкретни дейности, например официални съобщения до съответните органи в началото на трудовото правоотношение…

Прочети още...

Конференцията бе посветена на тежката ситуация на мигриращите работници в и извън Европейския съюз, злоупотребата със социалното им положение, трудовите им отношения, условията на труд и живот, заплащане и  необходимостта от активно и засилено сътрудничество между синдикатите и институциите за защита на правата на сезонните https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-en-ligne-sans-ordonnance/ работници на национално и на европейско ниво.

Прочети още...

, реализиран по програма ЕРАЗЪМ +,  в който ФНСЗ и Колежа за работническо обучение на КНСБ работиха активно.  

Проектът е финансиран по програма ЕРАЗМУС+ .

В партньорството участват:

Прочети още...

Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие” Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие” Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие”

Възможно ли е да мислим и живеем устойчиво днес?
Може ли да развиваме устойчиво животновъдство в България?
Какъв е моят личен принос за опазване на природата ни?

Заедно с учениците от 11 клас на Професионалната гимназия по ветеринарно дело и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” в гр. Костинброд говорихме и работихме заедно в рамките на 2 дена и няколко учебни часа по тези въпроси.

Поводът за откровен разговор беше пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие”, финансиран от Европейската програма Еразмус+. Българският принос в разработването на модула бе предоставен от Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Колежа за работническо обучение към КНСБ, партньори по проекта.

Прочети още...

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

 

 

 

Свери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.