Конференцията бе посветена на тежката ситуация на мигриращите работници в и извън Европейския съюз, злоупотребата със социалното им положение, трудовите им отношения, условията на труд и живот, заплащане и  необходимостта от активно и засилено сътрудничество между синдикатите и институциите за защита на правата на сезонните https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-en-ligne-sans-ordonnance/ работници на национално и на европейско ниво.

Прочети още...

, реализиран по програма ЕРАЗЪМ +,  в който ФНСЗ и Колежа за работническо обучение на КНСБ работиха активно.  

Проектът е финансиран по програма ЕРАЗМУС+ .

В партньорството участват:

Прочети още...

Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие” Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие” Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие”

Възможно ли е да мислим и живеем устойчиво днес?
Може ли да развиваме устойчиво животновъдство в България?
Какъв е моят личен принос за опазване на природата ни?

Заедно с учениците от 11 клас на Професионалната гимназия по ветеринарно дело и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” в гр. Костинброд говорихме и работихме заедно в рамките на 2 дена и няколко учебни часа по тези въпроси.

Поводът за откровен разговор беше пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие”, финансиран от Европейската програма Еразмус+. Българският принос в разработването на модула бе предоставен от Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Колежа за работническо обучение към КНСБ, партньори по проекта.

По време на работата учениците осмисляха понятието „устойчивост” от три различни и взаимно свързани ъгъла – екологичен, икономически и социален, а специалните им познания в областта на отглеждането на животни им дадоха възможност да вникнат по-дълбоко между зависимостите на природните ресурси, пазарите и цените, трудовите отношения, както и да предизвикат тяхната лична отговорност към разглежданите въпроси.

Благодарение на интерактивната методика и подход към знанието и темата, участието на учениците беше активно и много лично и запомнящо се.

Включването на млади доброволци, подготвяни по системата „Връстници обучават връстници” скъси дистанцията в разговора и прибави още активност и откровеност към него.

Специални благодарности към директора на училището д-р Граховски и зам. директор Ася Йотова, които подкрепиха тази инициатива.

Резултатите от тестването и интересът на участниците към темата и начина на представяне ни дават импулс да продължим тази инициатива и в друга среда, предизвиквайки интереса на младите към земеделие, предприемачество и природосъобразен живот.

Обучителният модул беше тестван по същото време в Испания и Германия с млади хора, подготвящи се за работа в земеделието.

През юни в София модулът и останалите резултати от проекта АГРИСКИЛС ще бъдат официално представени пред заинтересовани обучителни институции у нас. Вярваме, че в програмите за професионално обучение в сектор земеделие в Българсия има място и за такива интересни иновации.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://fnsz.org/pics/new0085

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

 

 

 

Свери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.