Проект „Насърчаване на социалния диалог в Сектор Земеделие в новите страни-членки за развиване на секторни социални схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в земеделието” vs/2013/001/0407

На 1 януари 2014 г. ФНСЗ и партньори стартираха едногодишен проект под надслов „Насърчаване на социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни-членки за развиване на секторни социални схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в Земеделието” VS/2013/001/0407.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Бюджетна линия 04.03.03.01 на Европейската комисия.

Проектът цели да проучи и анализира ситуация на системите за социална сигурност в няколко държави-членки на ЕС със специален фокус върху сектора на земеделието, където достъпа на работещите до социална сигурност е силно ограничен. В същото време  в някои от старите страни-членки, партньори по проекта, съществуват добри практики в схемите за социална сигурност, които ще бъдат анализирани и дискутирани в партньорството, което да провокира и насърчи съгласувани мерки на социалните партньори в сектора за установяване на специфични секторни схеми / фондове в земеделието. Това ще окаже положително въздействие върху индустриалните отношения като цяло и особено върху социалния диалог и колективното договаряне в новите страни-членки, избрани като пилотни за целите на този проект - България, Румъния, Македония , Словения и Чехия . Този проект ще подкрепи модернизирането и подобряването на социалната сигурност в ЕС, като се фокусира върху социалното измерение на единния европейски пазар, особено по отношение на достъпа и преразпределение на права, свободно движение на работници, преодоляване на последиците от кризата и преструктурирането на сектора, новите работни места.

Успешното реализиране на проекта ще разшири и засили процеса на секторния социален диалог, с акцент върху обогатяването на системите за социална сигурност в новите страни-членки и страните кандидатки, ще повиши осведомеността и ще засили обществения дебат за солидарността в обществото и предизвикателствата пред застаряващото население и системите за социална сигурност.

Уверени сме, че работата ни по този проект ще даде принос за подобряване на сигурността на работниците в условията на икономическа криза,  приобщаващ пазар на труда и повишаване нивото на информираност и консултиране между всички ключови играчи – социалните партньори и държавата.

Партньорите по проекта са: Федерацията на синдикатите от земеделието ФНСЗ и Асоциацията на земеделските производители в България, АЗПБ; синдикалните организации от сектор земеделие Agrosindikat, Македония; 3F, Дания; Агростар, Румъния;IG BAU, Германия; KZI, Словения,  FGA-CFDT, Франция; Асоциацията на дребните фермери ALPA, Италия; чешките синдикати от земеделието - OSZPV - ASO;  и Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма, ЕФФАТ.


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности