Първа работна среща по проект „Насърчаване на социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни-членки за разработване на секторни социални схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на...

{gallery count=2  height=200 width=290 counter=0 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/new0065{/gallery}

Управляващият комитет по проекта „Насърчаване на социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни-членки за разработване на секторни социални схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в Земеделието” проведе първата си работна среща в периода 24-25 февруари 2014 г. в София.

Председателят на водещата организация ФНСЗ и мениджър на проекта Светла Василева представи пред партньорите и участниците в срещата проектната идея и заложените стратегически цели, които се поставят пред партньорството в хода на изпълнението на проекта. Първата стратегическа цел е да се разшири и засили процесът на секторния социален диалог, с акцент върху обогатяването на системите за социална сигурност в новите страни-членки и страните-кандидатки. Втората стратегическа цел, която си поставя проектът е да се повиши осведомеността и приносът към публичния дебат за обществената солидарност и демографските предизвикателства пред системите за социална сигурност в земеделието. И най-накрая едногодишния проект цели да допринесе за подобряване на сигурността на работниците в условията на икономическа криза, приобщаващ пазар на труда и повече информираност и консултации между всички ключови партньори – социални партньори и държавни институции.

В рамките на работната дискусия беше направен общ преглед на ситуацията в пилотните страни по проекта – България, Румъния, Словения, Чехия и Македония по отношение на заетостта, работните заплати, условията на труд и системите на социално осигуряване в сектор Земеделие. Участниците дискутираха тези въпроси в светлината на Общата селскостопанска политика.

По време на първата работна среща на Управляващия комитет, координаторът на проекта, Валентина Васильонова, зам-председател на водещата организация ФНСЗ, представи пред партньорите разработената методика на работа, графикът и проектните фази.

В работата на първата среща на Управляващия комитет участие взеха Бруно Ванони – Президент на Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни и туризъм, EFFAT и председател на FGA-CFDT, Франция, г-жа Христина Митрева, съветник на Президента на КНСБ по социално-осигурителни въпроси, Томас Хентшел – IG BAU, Германия, Живко Даневски – Председател на Агросиндикат, Македония, Борис Фрайнкович, председател на KŽI, Словения, Бохумир Дуфек, председател на OSPZV-ASO, Чехия, Франческа Запала, координатор проекти на ALPA, Италия, Теодора Георгиева, главен секретар на АЗПБ, българската работодателска организация – партньор по проекта. Ключовите експерти на EFFAT по въпросите на социалния диалог и трудови въпроси Жан-Пиер Клапуш и Патрик Кудрон също участваха в работната дискусия.

В дискусията в работната среща се включиха експертите от Министерството на труда и социалната политика, Дирекция “Политика на пазара на труда и трудова мобилност” г-жа Деница Тенчева и Алексей Вутов от Министерството на земеделието и храните, Дирекция „Стратегии, анализи, планиране и пазари”.

Людмила Тодорова, председател на Съвета на българските аграрни организации и Петър Николов, председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България бяха представителите на работодателските организации от сектор Земеделие, които взеха участие в първата работна среща на участниците в проекта.

Управляващият комитет прие работната план-програма по проекта и информационната стратегия за популяризиране на целите и резултатите от настоящия проект. Прието беше и създаването на регионалните фокус групи, както и разпределението на задачите, свързани с провеждането на регионалните работни срещи в три от пилотните страни по проекта – България, Румъния и Словения. Участниците в първата работна среща постигнаха консенсус по отношение на необходимостта от ангажимента на всяка страна да изготви национален доклад с фокус върху секторните социални схеми. Тези национални доклади ще залегнат в основата на разработването на сравнителния анализ за състоянието на системите за социална сигурност за нуждите на проекта. Предстои и разработване на Транснационална брошура с добри практики в допълнителното социално осигуряване на заетите в сектора.

Всички партньори оценяват високо проектната идея и очакват резултатите от този проект да развие и обогати социалния диалог в сектор Земеделие, както и да очертае конкретни мерки на социалните партньори в новите страни-членки за развиване на секторните социални схеми, осигуряващи допълнителна социална защита на заетите в сектора.


МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

Українські банки неохоче оформляють кредит онлайн на картку 24/7, для цього краще звернутися в МФО в будь-який час доби.

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

У важкій фінансовій ситуації допоможе кредит онлайн на картку без відмови і перевірок цілодобово в Україні.

Привлекают фриланс профессии? Тогда онлайн обучение на веб разработчика - это то, что вам нужно. Изучайте рейтинг школ.

Школа иностранных языков предлагает онлайн уроки английского для начинающих с нуля. Образование от экспертов.

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности