{gallery count=1  height=200 width=290 counter=0 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/news0070{/gallery}

Събитието се състоя в периода 12-14 май 2014г. в хотел Ramada Majestic, гр.  Букурещ, Румъния.
В работната среща участваха синдикалисти и работодатели в земеделието от Румъния, България, Чехия, Словакия и Германия, както и експерти от изпълнителната власт. Държавният секретар на румънското министерство на земеделието Даниел Ботаною приветства участниците в срещата, като подчерта важността на темата и дискусията, в която ключовите партньори могат да очертаят полезни мерки за решаване на болезнени проблеми в земеделието.

Днес в Румъния 43% от населението се занимава със земеделие, безработицата в селските райони е значително по-голяма от тази в градовете, младиtе хора липсват. Земеделието не носи състояния, но осигурява разнообразие на работните места. Общата селскостопанска политика дава възможност да се отдели повече внимание на социалния диалог и въпросите, които той решава.
Светла Василева подчерта, че партньорите в този проект са обединени от целта да разпространяваме информация сред обществото, сред работодателите, да настояваме за натиск върху правителство и държава да се подобри социалното осигуряване в сектора.
Томас Хентшел и Кристиан Кох от германския земеделски синдикат IG BAU представиха как функционира немската осигурителна каса в земеделието, която съществува от 1974г. и се управлява от синдикати и работодатели. Тя покрива 60 000 работещи в земеделието и дава възможност за допълнителна ежемесечна добавка към невисоките пенсии на земеделските трудещи се.
Водещият експерт по социално осигуряване Христина Митрева представи пред участниците анализ на ситуацията със социалната сигурност в сектора и представи интересни примери от деветте страни на ЕС, в които съществуват допълнителни социално-осигурителни схеми. Дискусията провокира участниците да търсят решения и да предприемат конкретни стъпки за подобряване на социалното осигуряване в сектора особено към уязвимите групи, каквито са сезонните работници, членовете на семейства, работещи в стопанството, дребните земеделци, работещите на сиво и пр.
Участниците бяха единодушни, че трябва да се води дискусия на европейско ниво с Комисията и да се търсят възможности за включване на допълнителни социално-осигурителни схеми за земеделието, което да е справедливо за ниските доходи на работещите в него.
Дискусията по темата продължава и в следващата работна среща в Любляна, а резултатите и конкретните предложения ще се представят в заключителния етап на проекта.