План за действие като резултат от проект MESDA

Този документ е следствие от дебатите по време на конференцията. В съдържателната си част трябва да допринесе за разработването на оперативен план за действие въз основа на представената от експертите схема.

Пълният текст на плана


Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности