Този документ е следствие от дебатите по време на конференцията. В съдържателната си част трябва да допринесе за разработването на оперативен план за действие въз основа на представената от експертите схема.

Пълният текст на плана